Sociëteit De Mantel

Sociëteit De Mantel is een gezellige ontmoetingsplek van en voor mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zij die mantelzorg hebben verleend. Een ontmoetingsplek voor mensen die onbetaald zorgen of hebben gezorgd voor een ander. Of je nu familielid bent, vriend, buur of vrijwilliger. 

Naast ontmoetingen biedt de sociëteit ruimte om ervaringen te delen, elkaar te informeren en tot steun te zijn. Je kunt er ook nazorg krijgen. Bijvoorbeeld omdat je er even doorheen zit en behoefte hebt aan een luisterend oor. In Sociëteit De Mantel vinden geregeld bijeenkomsten plaats waar- op je door collega-mantelzorgers en deskundigen snel wordt bijgepraat over zaken, die specifiek voor mantelzorgers en zorg- vrijwilligers van belang zijn.

Sociëteit De Mantel heeft onderdak gevonden in Centrum de Zin, op de hoek van de Verkeersweg en Stationslaan. Centrum de Zin is een prachtige plek midden in Harderwijk, waar veel activiteiten plaatsvinden. Die worden georganiseerd door Centrum de Zin, een vereniging die jou manieren en gedachten aanreikt om alledaagse beslommeringen even achter je te laten en je geestelijk op te laden.

Mantelzorger

Voor je er erg in hebt, ben je het. Iedereen krijgt vroeger of later in zijn leven te maken met een familielid, partner, vriend of bekende met een chronische of een psychiatrische ziekte, een (al dan niet zichtbare) handicap of hoge leeftijd. Of iemand die zonder werk zit en tegen problemen aanloopt. In financiële nood verkeert. Iemand die jou om hulp vraagt. Zorg nodig heeft.

Het begint met kleine dingen: een boodschapje doen, mee naar de dokter, een aanvraag opstellen voor een aanpassing in huis… als vanzelf wordt het meer: het huishouden doen, aanvragen voor de WMO indienen, telkens mee naar de dokter, medicijnen ophalen bij de apotheek, de belastingaangifte verzorgen, de administratie doen… Doe jij zulke dingen? Dan ben ook jij een mantelzorger. Je bent geen beroepsmatige zorgverlener, maar biedt ondersteuning omdat je een persoonlijke band hebt met degene voor wie je zorgt’.

Misschien doe je dit al een tijdje. Of al een paar jaar. Dan merk je vanzelf dat het werk, hoe eenvoudig en vanzelfsprekend ook, na verloop van tijd toch ook een belasting voor je wordt. Dan is het fijn dat je zo nu en dan terecht kan bij anderen, die vaak ook in hetzelfde schuitje zitten. Of hebben gezeten, want de zorg voor een ander kan – om veel redenen – zomaar ophouden.

De plek waar je in Harderwijk en omgeving terecht kunt om met anderen jouw ervaringen te delen, of te luisteren hoe je bepaalde zaken op het gebied van mantelzorg slimmer, efficiënter, doelmatiger, praktischer en handiger kunt aanpakken, heet: Sociëteit De Mantel

Een goed gesprek

In Sociëteit De Mantel kun je terecht voor een goed gesprek. Met andere mantelzorgers en zorgvrijwilligers, maar ook met mensen die interesse hebben in de mantelzorg. Werkgevers en leidinggevenden bijvoorbeeld, die het belangrijk vinden om in hun bedrijf een mantelzorgvriendelijk werkklimaat te organiseren. Je kunt er terecht met je eigen verhaal. Deel je ervaringen. Hoor waar anderen tegenaan lopen. Verhalen waar je vast wel iets van op steekt, zo van ‘hé, daar kan ik in mijn situatie ook wat mee’. Deel tips, doe suggesties. Stel gerust vragen, samen helpen we elkaar op weg.

Contact met ervaringsdeskundigen

Mantelzorg is niet altijd makkelijk. Vaak moet je het combineren met je betaalde baan. En soms met de zorg voor je eigen gezin. Sommigen kunnen dat allemaal prima overzien en plannen, maar voor de meesten is werken, zorgen en mantelzorgen maar lastig te combineren.

Mantelzorgers komen vaak tijd tekort. Het kan een zware wissel trekken op je privéleven en zelfs je lichamelijke conditie. Om te voorkomen dat je overbelast raakt zijn er gelukkig zaken als (wettelijke) verlofregelingen en zogenaamde respijtzorg, waarbij je even de zorg uit handen kunt geven om zelf op adem te komen.

Veel mantelzorgers weten te weinig over de (psychische) ziekte of handicap van degene voor wie ze zorgen. Voor hen is het zaak om goede informatie te vergaren, zodat ze tijdig maatregelen kunnen treffen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat voorkomt veel spanningen en emoties.

In Sociëteit De Mantel ontmoet je anderen, die soms in vrijwel exact hetzelfde schuitje zitten en tegen dezelfde problemen zijn aangelopen, waarvoor jij goede oplossingen zoekt.

Nazorg bieden

Sociëteit De Mantel wil ook een ontmoetingsplek zijn voor mensen die mantelzorger waren, maar dat – om welke reden dan ook – nu niet meer zijn. Misschien wel omdat jij het niet meer kunt. Of omdat degene, aan wie je zorg bood, is overleden.

Het komt voor dat je dan ‘in een gat valt’, leegte ervaart, of daarover schuldgevoelens hebt. Als degene waarvoor je kort of lang gezorgd hebt, komt te overlijden, beland je in een rouwproces. Soms word je té snel op jezelf teruggeworpen, kom je plots helemaal alleen thuis te zitten. Misschien voel je je wel eenzaam.

Hoe pak je na zo’n ervaring je eigen leven weer op? In de sociëteit kun je daarover praten. Niet met professionals die daarin zijn getraind of gespecialiseerd, maar met lotgenoten en andere mensen die een luisterend oor bieden. Praten over jouw ervaringen en de situatie waarin je bent terechtgekomen helpt bij allerlei verwerkingsprocessen. Noem het nazorg, voor jou als ex-mantelzorger.

Deskundigheidsbevordering

Het ligt voor de hand dat bezoekers van Sociëteit De Mantel over bepaalde onderwerpen meer willen weten. Zaken over regelgeving en wetgeving bijvoorbeeld, of over de zogeheten respijtzorg. Hoe werkt zoiets? Kom ik ervoor in aanmerking? Wat doet de gemeente om mantelzorgers te helpen? Hoe bereid ik als mantelzorger een zorgplangesprek het beste voor? Op zulke vragen kan een deskundige zorgprofessional vaak als beste antwoorden geven. Sociëteit De Mantel wil dan ook geregeld zulke deskundigen uitnodigen om een praatje te houden of korte lezing te geven over onderwerpen die mantelzorgers aangaan. Welke onderwerpen wanneer aan de orde komen, willen de organisatoren van de sociëteit graag in nauwe samenspraak met de bezoekers bepalen en afstemmen. Jouw mening telt!

Sociëteit De Mantel wil nadrukkelijk behalve ontmoetingsplek ook een organisatie zijn die maatschappelijk actief is. Ze wil een steunpunt zijn bij het organiseren van respijtzorg. En een netwerkorganisatie van, voor en door (ex)mantelzorgers, zorgvrijwilligers en mensen met een medische of psychiatrische problematiek, die zelf de thema’s aandragen waarvoor zij zich gezamenlijk hard willen maken.

En vooral: lekker ontspannen!

In Sociëteit De Mantel willen de organisatoren op gezette tijden ook films en documentaires vertonen, die mantelzorgers informeren of laten zien hoe het er bij anderen aan toegaat. En natuurlijk mag de keus ook best eens vallen op een film waarvoor je alleen maar achteruit hoeft te leunen.

Want de sociëteit wil tenslotte vooral een plek zijn, waar je je eens lekker kunt ontspannen. En lachen. Want humor en ontspanning zijn dé manieren om overbelasting te verminderen en misschien wel te voorkomen. Dat geldt zeker voor als je thuis iemand verzorgt. Het gevaar ligt op de loer dat je dan uit vermoeidheid of tijdgebrek je eigen contacten verwaarloosd en je eigen bezigheden erbij inschieten. Voorkom dat. Een avond in de week of een (zondag)middag er tussenuit kan al een wereld van verschil maken. Een zondagmiddagje in Sociëteit De Mantel kan jou net die positieve impuls geven die jij nodig hebt om weer gemotiveerd verder te kunnen.

Neem contact op voor Sociëteit De Mantel!