Select Page

Pluk de Dagen

 

Bijeenkomsten voor Palliatieve Zorgverleners en mantelzorgers 

 

 

Talloze mensen verlenen Palliatieve Zorg, veelal thuis. Een groot deel van die zorg komt neer op mantelzorgers, vaak ondersteund door professionele zorgverleners. Het Harderwijker Centrum de Zin organiseert bijeenkomsten waarin Positieve Gezondheid centraal staat.

Het doel van die bijeenkomsten is het vergroten van de veerkracht van de mantelzorger/zorgverlener, zodat hij/zij beter in staat is de zorg te blijven verlenen. Daarmee ondersteunen we de mantelzorger in de intensieve situatie waarin patiënt en mantelzorger verkeren.

Wat is Palliatieve Zorg?

In 2002 formuleerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de volgende definitie van palliatieve zorg: 

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard’

Praktische voorbeelden van Palliatieve Zorg

–          Niet de genezing van de patiënt is het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden.
–          De dood is een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt.
–          Er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten.
–          Emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven.
–          Emotionele ondersteuning voor de naasten hoe om te gaan met de ziekte van iemand die je dierbaar is en met je eigen rouwgevoelens.

De doelgroepen

De palliatieve zorgverleners/mantelzorgers (van alle leeftijden) die thuis ondersteuning bieden aan een dierbare met een levensbedreigende ziekte, alsook de (semi-)professionele zorgverleners binnen hospices, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties etc.

De nadruk ligt primair op zorgverleners/mantelzorgers die een persoonlijke relatie hebben met degenen die getroffen zijn door kanker, dementie, ALS, ernstige depressie en andere ziekten. Secundair richten we ons op de zorgverleners die een professionele relatie met patiënten en mantelzorgers hebben.

 

 

Inhoud van de bijeenkomsten

Wil je kijken hoe je blijvende aandacht houdt voor wat jij en je dierbare nodig hebben? Hoe je, zonder schuldgevoel, ieder eigen ruimte in kunt nemen zodat je het samen vol gaat houden? Met elkaar verbonden kunt blijven in deze steeds veranderende situatie?

Kom dan, samen of alleen, naar Centrum de Zin in Harderwijk. Ervaar in vier dagdelen hoe je gericht kunt blijven op het leven en niet alleen op dood gaan. Ontdek hoe je beiden zin en betekenis kunt vinden, juist nu.

De bijeenkomsten zijn lichtvoetig en diepgaand, met impact voor de mantelzorger en haar of zijn dierbare. Je staat stil bij je manier van denken, voelen, willen en doen. Zodat je jouw behoeften leert kennen en kunt afstemmen met die van je dierbare.

In een groep van maximaal twaalf ‘bondgenoten’ ga je aan de slag, in een voor jou passende openheid en beslotenheid. Kijk op https://sprekendjij.nl/mijn-naaste-gaat-dood-wat-nu/ voor hoe en wanneer je mee kunt doen.

SprekendJij

De professionele organisatie SprekendJij verzorgt de bijeenkomsten. SprekendJij richt zich met haar levensloopwerk op het menselijk vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren; in het licht van de fysieke, sociale, psychische en spirituele uitdagingen in het leven.

Kosten

Dankzij een royale bijdrage van de gemeente Harderwijk blijft de eigen bijdrage van de deelnemers/deelneemsters beperkt tot € 20 voor de vier bijeenkomsten.

Locatie

De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van Centrum de Zin, Stationslaan 32 in Harderwijk.

Aanmelden

Aanmelden op https://sprekendjij.nl/contact/