Select Page

Over de Zin

 

Centrum De Zin organiseert activiteiten op het gebied van  muziek en andere kunstvormen, vele aspecten van duurzaamheid en natuurlijke gezondheid. Deze en andere “speciale” bijeenkomsten zoals lezingen – o.a. een maandelijks Nieuwsuur – worden veelal uitgevoerd in samenwerking met Stad als Podium of de Gelderse Academie Harderwijk.

Centrum De Zin is een moderne ontmoetingsplaats met twee sfeervolle zalen, waarvan één met een fantastische akoestiek en uitstraling.

Historie

Klik voor een vergroting

Centrum De Zin is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, statutair verbonden aan de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland.

De Zin kent een lange geschiedenis, die begint op 15 november 1884 met een oprichtingsvergadering. In de loop der tijd zijn er allerlei activiteiten geweest, zoals volksleeszaal en bibliotheek, naaischool, lezingen, wijkverpleging, zondagsschool en een algemeen Militair Thuis (AMT). Het huidige gebouw werd in 1936 aangekocht en na een grondige verbouwing op 16 oktober 1936 geopend.

Klik voor een vergroting

Doelstelling en beleid

Centrum de Zin is een ontmoetingsplaats voor moderne vrijdenkers. Ons motto is vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Hier leest u het beleidsplan 2021-2025

Vrijwilligers

Alle activiteiten in de Zin worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Heb je zin om de Zin te laten bruisen? Doe mee en meld je! Waar we behoefte aan hebben is: gastvrouwen en gastheren bij activiteiten en mensen die de website actueel kunnen houden in word-press, mensen die posters en flyers rondbrengen, exposities organiseren. Van alles dus!

Lidmaatschap

Per 1 januari 2016 heeft de vereniging 35 leden. Dat aantal willen we laten groeien. De Zin wil zinderen en bruisen.

Voor € 35 per jaar kunt u lid worden en steunt u de activiteiten van de Zin en ontvangt u korting op entrees. Als lid bepaalt u samen de koers.

De vereniging heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat leden hun bijdrage, giften en legaten mogen aftrekken bij hun belastingopgave (check hiervoor uw persoonlijke situatie bij de belastingdienst). Hier vindt u het jaarverslag en de begroting.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Cor Noorlag – voorzitter
Harry Schipper – vice voorzitter en secretaris
Henk Meeuwisse – penningmeester
Hans Nijman – algemeen bestuurslid
Harry Kerver – algemeen bestuurslid

Inkomsten

De Zin verkrijgt inkomsten uit:

– bijdrage van leden;
– entreegelden activiteiten;
– verhuur van het gebouw aan derden;
– giften en legaten;
– subsidies voor projecten;

Centrum de Zin

Ontmoetingsruimte

Kerkzaal

Bar en kleine keuken

Kerkzaal

Ontmoetingsruimte

Zin in muziek

Samen knutselen

Samen muziek maken

Zin in Muziek