Select Page

Lezingencyclus van 2 avonden

Onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Door de eeuwen heen hebben verschillende filosofische en spirituele stromingen het belang van levenskunst benadrukt. Hierbij gaat het om de vraag “hoe kan je zinvol, goed en mooi leven?”

In deze lezingencyclus zal aan de hand van de Kabbalah, de kunst van het leven besproken worden. Kabbalah is een inspirerende mystieke stroming binnen de Joods-Christelijke traditie en geeft diepgaande beschouwingen over de kosmos, de mens en de zin van het leven.

Aan de hand van de “Boom des Levens” zullen verschillende aspecten van de Kabbalistische levenskunst verhelderd worden waarbij de fases van de spirituele weg naar helderheid, vrijheid en vreugde in kaart worden gebracht.

Tijd: Op de maandagavond 6 november van 20.00 tot 22.00

Zaal open om 19.30

Data van de lezing:

maandag 6 november 2017

Kosten per avond € 7,50

Voor aanmelding en info stuur een mail naar: info@centrumdezin.nl

Over Kees Voorhoeve

Kees Voorhoeve heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en heeft jaren meditatie beoefend binnen boeddhistische stromingen, onder andere in het Zenboeddhisme en de Tibetaans boeddhistische traditie. Verder is hij ook betrokken bij studie en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, mystiek en meditatie. In zijn dagelijkse werkzaamheden is hij verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Opleiding Maatschappelijk Werk.