Select Page

Op reis leZINg met thema: Eenheidsbewustzijn” spreker Wilmar Vaartjes”

“Leven vanuit ontwaakt Eenheidsbewustzijn” – van angst naar leven in Eenheid.
Het eerste deel van de lezing beschrijft mijn proces van ontwaking en hoe mij dit bracht van een leven dat werd beheerst door ernstige astma en angsten, naar een leven in innerlijk Eenheid. Er zullen een aantal waardevolle levenslessen worden belicht.
Het aansluitende tweede deel van de lezing bestaat uit het bieden van een ervaring: een meditatie vanuit ontwaakt bewustzijn. Tijdens deze meditatie komt het denken volledig tot stilstand, waardoor dat wat voorbij het denken ligt tot bewustzijn kan komen. Het bewustzijn dat deze meditatie draagt wordt doorgegeven via mijn bewustzijn. Door de diepte van het werk kunnen er bij de deelnemers ook oude stukken worden geraakt en opgelost. Duur 1,5 tot 2 uur.

Start lezing 20.00, zaal open vanaf 19.30
Bijdrage € 7,50 inclusief eerste koffie/thee
Kaartjes aan de zaal.