Select Page

woensdag 10 oktober start weer een nieuw seizoen Filosofisch Café, geleid door Kees Hellingman.

meer informatie volgt nog, dit seizoen krijgt een wat andere opzet, voor verdieping ben je uiteraard weer op het juiste adres.

Zoals beloofd hier de inhoud van onze cursus en enkele praktische gegevens.
De titel van de cursus is Filosofie van het kwaad. De inhoud komt voort uit het manuscript onder die titel, dat ik binnenkort zal aanbieden aan een uitgever.
 Na mijn inleiding hoe ik tot het schrijven hiervan gekomen ben kunnen we die tekst behandelen. Verder geef ik hier wat vragen, die vast niet allemaal de eerste avond aan de beurt komen.
1. Hoe verklaren we het feit dat bij een fifty-fifty verdeling van mannen en vrouwen over de aarde de criminaliteitscijfers 90 : 10 zijn, in het ‘voordeel’ van de mannen?
2. Is deze scheve verdeling een gevolg van ‘nature’ of van ‘nurture’ (= culturele omstandigheden)?
3. Is de kloof tussen arm en rijk een vorm van kwaad?
De prijs voor de hele cursus bedraagt € 45,00; per avond kost het € 10,00.