Select Page

woensdag 17 oktober is de Zin open voor het Wijkcafé, ons centrum is dan de plek waar verschillende Harderwijkse wijkverenigingen samenkomen. Met ditmaal als thema: Samen voor een mooie wijk (Groen en Grijs in iedere wijk).

Kom meepraten over je leefomgeving, ga in discussie of dialoog, politiek en ambtenaren aanwezig.                                                                                                                                   De deur is open vanaf 19.00 uur.

Het wijkcafé is voor iedereen in Harderwijk,
die verder kijkt dan de eigen voordeur. Voor
elke inwoner die de eigen buurt of wijk nog
mooier, veiliger en gezelliger wil maken.
Bij het volgende onderwerp in de serie over communicatie
vanuit, naar en vooral met de gemeente Harderwijk wordt het
‘Beheerplan Openbare Ruimte’ onder de loep genomen.
Waarmee het grijs en groen buiten centraal straat: de inrichting
van de straat waar u woont. Met de daarbij aanwezige bomen,
struiken en onkruid.
U bent van harte welkom in het wijkcafé op woensdag
17 oktober 2018 in Centrum “de Zin”, Stationslaan 32
in Harderwijk.
Aanmelden = niet verplicht maar wel handig!
Dit kan bij m.apel@harderwijk.nl.

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Een welkomstwoord door Dorine van
Maare en Henk Meeuwisse
19.45 uur Uitleg over het Beheerplan Openbare Ruimte
• Wat staat er in, wie en wat heeft er
invloed op?
• Hoe kan de informatievoorziening
verbeterd worden?
• Wat willen en kunnen inwoners zelf doen?
• Willen en kunnen inwoners bijdragen aan
een verandering, binnen de mogelijkheden?
Door de heer Klaas Jan Bakema, adviseur
groenbeheer en Niek Heijboer, groenontwerper,
beiden van de gemeente Harderwijk.
20.15 uur Gesprek over het beleid, onderhoud en
lopende projecten op dat gebied
20.45 uur Inventariseren van tips voor verbeteringen,
conclusies en afronden.
Aansluitend gelegenheid tot bijpraten
in het wijkcafé
22:00 uur Afsluiting van het wijkcafé.