Select Page

Woensdag 13 mei 2015

FILOSOFISCH CAFE

2e woensdag v/d maand behalve van juni t/m augustus

 

Vorige maand hebben we de boekbespreking gehad van Kees Hellingman.

Dit rond zijn vertaling het religieuze bevrijd van de religie.

Kort samengevat:

Van de hand van deAmerikaanse filosoof John Dewey (1859- 1952) verscheen in 1934 het vele malen herdrukte boekje A Common Faith. In 2013 is hiervan een nieuwe, van een inlei­ding voorziene uitgave verschenen. Dewey’s tekst is nu vertaald onder de titel Het religieuze bevrijd van religie.

Religieuze of mystieke ervaring, zo betoogt Dewey, is een natuurlijk verschijnsel dat in deze

tijd niet minder optreedt dan in vroegere tijden, maar niet meer op dezelfde wijze geduid kan worden, bijvoorbeeld als bewijs voor het bestaan van een God. De verschillende religies hebben zeer weinig met elkaar gemeen en de onderlinge verschillen zijn zo groot en schok­kend dat ‘religie’ geen universeel begrip genoemd kan worden. Maar ‘religieus’, als bijvoeg­lijk naamwoord, heeft wei degelijk betekenis. Belangrijke ervaringen hebben een religieuze kwaliteit, in de zin van een effect op ons leven, een diepgaande verandering van onze relatie met de wereld. De koppeling van de religieuze ervaring aan een specifieke religie met de bijbehorende rituelen en gebruiken staat het ervaren van die kwaliteit in de weg, aldus het hoofdthema van het boek.

In het geschrift wordt onder meer stilgestaan bij onderwerpen als

– de aard en functie van het ideaal in ons leven

– religieus vertrouwen als trouw aan idealen

– religieuze waarden als onderdeel van ieders leven

– verwarring in het gangbare denken door geloof in het bovennatuurlijke naast geloof in de

wetenschappelijke methode

– de heersende onjuiste opvatting over de beperkingen van die methoden

– de afwezigheid van een tegenstelling tussen intelligentie en emotie

– het belang van het vertrouwen in natuurlijke methoden van probleemoplossing in plaats van hoop op bovennatuurlijke interventie.

De tekst is door de vertaler van een inleiding voorzien. Hierin verklaart hij het belang ervan voor het huidige religiedebat, licht de tekst toe en bespreekt de ontwikkeling van Dewey’s denken over religie.

Het religieuze bevrijd van religie Oorspronkelijke titel: A Common Faith

Auteur: john DeweyVertaling: Kees Hellingman

@ ISVW Uitgevers, Leusden 20I4 ISBN 978-94-91693-29-8

Dit keer willen we er mogelijk over door praten, of een ander onderwerp is mogogelijk.

Toegang vrij, zaal open 19.30uur aanvang 20.00uur

Koffie/thee € 2,–

 

Lees hier meer over het filosofisch café