Select Page

Woensdag 30 september 2015

Mary Zwart – Scheffer, lezing verloskunde

mary 2010

Mary Zwart, toen Mary Scheffer, is 23 jaar verloskundige geweest in Ermelo en een aantal jaren in Harderwijk.
Veel vrouwen, die ze tegenkomt, als ze weer in Harderwijk of Ermelo is, vragen hoe het met haar gaat en dan vertelt ze van haar werkzaamheden in Zuid-Amerika, met name in Brazillië en in Portugal.


Verloskundige,vroedvrouw een eeuwen oud beroep en soms wordt het als een roeping gezien.
Maar wat gebeurt er in onze tijd met de zorg rondom de geboorte?
Wordt thuisbevallen ouderwets verklaard?
Als verloskundige ben ik sinds 1996 internationaal werkzaam en denk nog vaak terug aan de tijd
toen ik op de Veluwe werkte (1973-1996)
Het boerenverstand,naast mijn opleiding, maakte veel mogelijk.
De eerste bevallingen op de baarkruk, in het bad.
Nu is er veel onderzocht en uitgeschreven maar het lijkt wel,of vrouwen steeds minder ruimte
krijgen om zwanger te zijn en te baren.
Op het ogenblik ben ik bezig met het openen van een geboortecentrum,het eerste in Portugal.
Daar is behoefte aan omdat bevallen op vrouwelijke wijze,bijna onmogelijk is gemaakt door
verplicht ziekenhuis opname en medicalisering.
Het lijkt mij leuk om op 30 september elkaar te ontmoeten en te praten over Nederlandse
verloskunde toen en nu en de internationale ontwikkelingen.


Toegang is vrij, wel wordt een bijdrage voor koffie/thee gevraagd.
Zaal open om 19.30 aanvang 20.00 tot 22.00, inclusief pauze