Select Page

Vrijdag 20 maart 2015,
Grenzen aan vrijheid van meningsuiting.

Mini-symposium
Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting
Het recht op vrijheid van meningsuiting is een van de bekendste mensenrechten. Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, zijn absolute voorwaarden voor een democratische samenleving. Maar het is geen absoluut recht…
Het Harderwijkse mini-symposium ‘Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting’ informeert je waar grenzen zijn en worden getrokken. Wettelijke én morele. Een actueel thema dat heel veel mensen sinds de recente gebeurtenissen in Parijs en Kopenhagen bezighoudt. Luister en praat mee.

Doe mee aan een vrije uitwisseling van gedachten en meningen. Verbreed als deelnemer of toehoorder jouw inzicht. Fundeer je eigen mening. Ga in gesprek.

Inleiders:
• Pauline Gibson – Humanistisch Verbond
• Henk Schuurman – predikant Protestantse Gemeente Harderwijk
• Ahmet Nazligul – voorzitter Mehmet Akif Ersoy Moskee

Vrijdagavond 20 maart 2015
Plaats: Centrum de Zin

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. De toegang is gratis.
Adres: hoek Stationslaan-Verkeersweg
organisatie:
<logo’s van Centrum de Zin en van het Humanistisch Verbond> info: 06 44 73 06 46 of www.centrumdezin.nl