Filosofisch Café

Filosofisch Café

Programma filosofie middagen najaar 2023

 Wanneer : wekelijks op de woensdagmiddag vanaf 20 september 2023

Onderwerp: “Niet alles is te koop” (de morele grenzen van marktwerking)

Boek geschreven door Michael J. Sandel, ISBN: 9789025901806 uitgever: ten Have

Methodiek van boekbespreking:

We gaan het boek bespreken via 3 verschillende en opeenvolgende methoden;

A.    In de eerste bijeenkomst zullen we de eerste indruk bespreken en hierover van gedachten wisselen.

B.    In een aantal bijeenkomsten bespreken we een hoofdstuk/deel uit het boek. Dit aan de hand van een inleiding die gedaan wordt door een deelnemer aan de filosofie middagen. De inhoud van de inleiding wordt aan de groep voorgelegd voor een gedachtenuitwisseling.

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het aantal inleidingen.

Let wel: het houden van een inleiding is leuk, maar zeker geen verplichting tot deelname aan de filosofie middagen

C.    Uit voorgaande kunnen onderwerpen liggen voor verdere uitdieping. In gezamenlijk overleg kiezen we een onderwerp hieruit en zullen dit verder uitdiepen in een zogenaamd ‘moreel beraad’. De socratische wijze van een gesprek met elkaar voeren zal hierin leidend zijn.

Dit onderdeel is tevens een afsluiting van deze boekbespreking

De inhoud van de volgende filosofie middagen zullen we in gezamenlijk overleg bepalen.

Waar gaat het o.a. over in het boek “niet alles is te koop” :

Mag een verzekeraar of een werkgever iemand een bonus geven om af te vallen ? Moeten we kinderen betalen om boeken te lezen of goede cijfers te halen ? Kun je met een prijskaartje aan geen hoeveel een mensenleven het milieu belast ? En is staatsburgerschap te koop voor immigranten die ervoor willen betalen ?

In ‘niet alles is te koop’ behandelt de Amerikaanse Harvardfilosoof Michael K. Sandel een van de grootste morele vraagstukken van onze tijd: Is er niet iets mis met de wereld waarin alles te koop is ?En zo ja, wat kunnen we doe nom te voorkomen dat marktwaarden gebieden binnendringen waar ze niet thuishoren. Afgelopen decennia hebben marktwaarden de niet-economische normen uit bijna elk levensgebied verdrongen: dat zien we in de zorg, opvoeding, overheid, kunst en sport, en zelfs in het gezinsleven en persoonlijke relaties. Volgens Sandel zijn we zonder dat we het weten uit een markteconomie in een marktgestuurde samenleving beland.

Filosofisch Café

Filosofisch Café

Het Filosofisch Café is een middag van – en in – Centrum de Zin met als insteek om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Tijdens deze cafés is het mogelijk van gedachten te wisselen over de grote vragen in ons leven. In het Filosofisch Café is iedereen vrij om zijn mening te geven en te luisteren zonder oordeel. Het spiegelt je vermoedens hoe het zit met de wereld en jouw kijk daarop.

Woensdagmiddag 31 mei filosoferen we voor t laatst voor de zomerperiode met als thema : het stellen van doelen.

Woensdag 20 september starten we weer.

 

 

 

Filosofisch Café

Filosofisch Café

Vierde filosofisch café, schuif je ook aan?

Wel het boek bestellen, of vragen om het artikel van Kees Hellingman.

 

“Heeft een miljonair recht op zijn rijkdom?

Moeten we zelfs een moordenaar vergeven?

Kan een mens ooit zijn lot veranderen?

Het hangt allemaal af van ons antwoord op een fundamentele vraag: hebben wij een vrije wil?” Aldus de tekst op de achterkant van het boek: ‘Waarom schurken pech hebben en helden geluk’ van de jurist en filosoof Jurriën Hamer.

Dit boek heeft de Sokrates wisselbeker gewonnen voor het beste filosofieboek van 2021.

Ik denk dat die prijs terecht is toegekend; het is een intrigerend en goed boek, dat ook in verdere recensies een warm onthaal heeft gekregen; kortom, een boek dat we kunnen gebruiken voor de filosofiecursus.

Hebben jullie daar weer zin in? Uitgave De Bezige Bij, € 22,00. Ook verkrijgbaar als luisterboek.

We zijn gestart op woensdag 28 september, 14:00 tot 16:00 uur, instappen kan nog net!

Nu nog 3 woensdagen: 19, 26 oktober en 2 november. € 10,00 per keer.

 

Graag tot dan,

met vriendelijke groet,

Kees Hellingman

Filosofisch café

Filosofisch café

Het filosofisch café, geleid door Kees Hellingman,

20 april de laatste keer van dit seizoen.

De bedoeling is om een boek te lezen, gedeeltelijk of geheel. Het gaat om Lucy, Darwin & Lady Gaga, hoe de evolutie onze kijk op de wereld verdiept (2020) van Mark van Vugt, evolutionair psycholoog.

Het boek bestaat uit 61 essays die grotendeels eerder verschenen zijn als columns in kranten en tijdschriften. Allerlei sociale, politieke, tribale en andere instincten worden onder de evolutionaire loep genomen en besproken. Het is de bedoeling dat het boek wordt aangeschaft. Het filosofisch café kost € 10,00 per keer.

Interesse: er is plek, welkom wanneer je mee wil doen, mail ons: info@centrumdezin.nl

 

 

Filosofisch Café, let op in de middag!

Filosofisch Café, let op in de middag!

Het filosofisch café geleid door ‘good old’ Kees Hellingman start weer.

Nu in de middag, anders dan eerder gemeld!

En wel heel snel al, het eerste café is donderdag 27 februari, gevolgd door de 3 daarop volgende donderdagmiddagen.

Dus ook 5, 12 en 19 maart.

Het thema is aan de hand van dvd’s uit de Teleac cursus Denken doorzien, uit de tachtiger en negentiger jaren. Het gaat om de afleveringen Wie is de mens? Tussen lichaam en geest, Morele dilemma’s en De rechtvaardige samenleving. In deze cursus komt een aantal filosofieprofessoren aan het woord die zich de materie hebben eigen gemaakt.

Elke middag start om 14 uur, en duurt tot 16 uur.

Deelname is € 10 per keer.

Praat mee, denk mee, zet de hersenen aan het werk, wees welkom!