Stembevrijdend Zingen

Stembevrijdend Zingen

Beste mensen,

Ruimte maken voor ….

De Adventstijd is een tijd van verstillen en vertragen. Zwanger zijn van het Nieuwe (goede voornemens, nieuwe plannen, een afscheid, een nieuw begin, het terugkerende licht). In mijn aardse werkelijkheid is het echter ook vaak een tijd van grote drukte: nog even dit afmaken, dat afronden, snel inkopen doen, kerstdiners en culturele uitjes plannen.

De paradox van ‘Kerst-stress’. Hier botst de horizontale tijd van mijn agenda en horloge met de verticale tijd van het Nu en de eeuwigheid.

In Stembevrijdend Zingen komen die twee tijdslagen voor mij samen. Donderdag 22 december van 20.00 tot 21.30 staat in mijn agenda, er is een daarvoor en een daarna, én tijdens de avond zelf staat af en toe de tijd stil. Tijdens een lied, of in de stilte daarna ervaar ik soms iets van de verticale dimensie van het leven. Moeiteloosheid, vanzelfsprekendheid, een gevoel van eenheid, het samenvallen van alle tegenstellingen in een tijdloos moment van vervoering, of (om het wat mooier te zeggen) van genade en dankbaarheid.

Op donderdag 22 december komen we voor het laatst dit kalenderjaar bijeen voor een bijzondere Kersteditie van het Stembevrijdend Zingen.

Heerlijk zingend ruimte maken voor…..alles waar jij ruimte voor wilt maken!

Fijn als je erbij kunt zijn. En in deze muzikale herberg is altijd nog plek voor nieuwe bezoekers -?

Welkom en tot zings,

Maarten

Het andere goede nieuws is ik in overleg met Centrum de Zin 6 nieuwe data voor 2023 heb afgesproken!

Data 2023:

26 januari 2023

23 februari

30 maart

20 april

25 mei

29 juni

Voor alvast in de nieuwe agenda’s van 2023!

Algemene informatie:
Stembevrijdend Zingen is zingen omdat het fijn is om samen te zingen. Zingen zonder repeteren, zonder optreden, zonder muzieknoten, zonder vaste partijen. Het is moeiteloos zingen, vanuit overvloed, vanuit verlangen om te klinken, zonder moeten, zonder presteren, zonder vergelijken. We zingen wereldliederen, mantra’s, klaag- en jubelzangen en liederen uit verschillende  spirituele tradities. Iedere avond is repetitie en uitvoering tegelijk. Naast het zingen luisteren we ook naar de stilte.
De pianobegeleiding geeft een bedding waarin ieders stem kan klinken.

Kortom: het is unieke zangavond met een gelegenheidskoor dat elke avond weer nieuw ontstaat bij de eerste tonen en verdwijnt bij de laatste klanken.

Er is een vaste kern van zangers (m/v) met daaromheen een lossere kring van mensen die af en toe komen. Iedereen is welkom!

We beginnen om 20.00 en zingen tot 21.30. Kosten 15 euro per keer.

P.S. Ik heb ook een Facebook-event gemaakt van  deze zangavond, fijn als je die wilt ‘liken’, en/of daarop laten weten dat je komt, of hem weer delen op jouw Facebooktijdlijn. Hoe meer stemmen, hoe meer zangvreud’!

Maarten Moens

Coach, trainer, Stembevrijder, pianist

www.maartenmoens.nl

info@maartenmoens.nl

06-25525702

Stembevrijdend Zingen

Stembevrijdend Zingen

Zingen gaat altijd over aanwezig zijn. Er kan maar 1 toon tegelijk gezongen worden. Deze ene klank die jij nu zingt, daar gaat het om.

Er wordt veel gesproken over ‘in het hier en nu zijn’. Welnu: Stembevrijdend Zingen is de ultieme ‘hier-en-nu-oefening’.

Onze persoonlijkheid neemt ons vaak mee naar ‘daar en dan’ (‘gisteren klonk ik beter….straks komt die hoge noot….die vrouw/man naast me zingt wel heel mooi/vreemd…..wat vinden ze van mijn stem…..de dirigent kijkt ook bedenkelijk….is het al pauze….wat een geweldig/saai nummer…etc. etc. etc.) Die stemmetjes in onze hoofden gaat de hele tijd maar door (bij mij in ieder geval wel -?).

Als het (eventjes) lukt om echt vanuit je ziel/hart te zingen, wordt het stil in je hoofd. Je bent je klank, valt even helemaal samen met de muziek, met het lied, met het NU. Voor mij zijn dat momenten van genade, waarop ik achteraf kan reflecteren en dankbaar voor kan zijn.

Ook als muzikaal leider pendel ik op en neer tussen ‘doen/werken’ en momenten van ‘zijn/flow’. Ik probeer daar geen oordeel over te hebben, maar het waar te nemen, als de eb en vloed van de zee. Soms val ik samen met het moment, en soms val ik eruit. Mijn lichaam is dan altijd weer mijn anker om terug te komen. Mijn lijf voelen (voeten, billen), met bewustzijn in- en uitademen, met verwondering luisteren naar mijn stem:
‘hé, hé, ik ben weer hier en zo klink ik nu’. Op naar een volgend moment van samenvallen of eruit vallen.

Wil je dit ook mee ervaren en onderzoeken? Op donderdagavond 31 augustus is de eerste zangavond na de zomerstop in Centrum de Zin in Harderwijk.

Welkom!

Tot donderdagavond 31 augustus, en tot zings,

Maarten Moens

Algemene informatie:
Stembevrijdend Zingen is zingen omdat het fijn is om samen te zingen. Zingen zonder repeteren, zonder optreden, zonder muzieknoten, zonder vaste partijen. Het is moeiteloos zingen, vanuit overvloed, vanuit verlangen om te klinken, zonder moeten, zonder presteren, zonder vergelijken. We zingen wereldliederen, mantra’s, klaag- en jubelzangen en liederen uit verschillende  spirituele tradities. Iedere avond is repetitie en uitvoering tegelijk. Naast het zingen luisteren we ook naar de stilte.
De pianobegeleiding geeft een bedding waarin ieders stem kan klinken.

Kortom: het is unieke zangavond met een gelegenheidskoor dat elke avond weer nieuw ontstaat bij de eerste tonen en verdwijnt bij de laatste klanken.

Er is een vaste kern van zangers (m/v) met daaromheen een lossere kring van mensen die af en toe komen. Iedereen is welkom!

We beginnen om 20.00 en zingen tot 21.30. Kosten 15 euro per keer.

De data voor het najaar 2023 zijn 

Donderdag 31 augustus

Donderdag 28 september

Donderdag 26 oktober

Donderdag 30 november

Donderdag 21 december (Kerst-editie)

P.S. Ik heb ook een Facebook-event gemaakt van  deze zangavond, fijn als je die wilt ‘liken’, en/of daarop laten weten dat je komt, of hem weer delen op jouw Facebooktijdlijn. Hoe meer stemmen, hoe meer zangvreud’!

Maarten Moens

Coach, trainer, Stembevrijder, pianist

www.maartenmoens.nl

info@maartenmoens.nl

06-25525702

 

 

 

Stembevrijdend Zingen

Stembevrijdend Zingen

Lieve zangvriend(in),

Op donderdag 30 september kun je weer hartverwarmend en stembevrijdend zingen in Centrum de Zin in Harderwijk.

Zingen vanuit het Hart, vanuit moeiteloosheid, vanuit overgave en vreugde, gewoon zingen omdat het zo fijn is om te doen!

De afgelopen keer waren er weer een aantal nieuwe gezichten (en stemmen) bij, zo groeit dit unieke ‘pop-up’ koor iedere maand weer een stukje in omvang en klankkleuren. En daarnaast zijn we ook een ‘singing community”, de ontmoetingen en gesprekken vooraf en in de pauze dragen ook bij aan ‘het geluid’ van de zangers en zangeressen -?

Ik zorg voor thee en iets lekkers erbij. Vanaf 19.45 ben je welkom in de fijne zaal aan de Stationslaan 32 in Harderwijk. Er in voldoende ruimte in de zaal om de Corona-regels in acht te nemen.

Welkom dus: aanstaande donderdagavond 30 september bij Stembevrijdend Zingen in Centrum de Zin in Harderwijk. (En daarna weer iedere laatste donderdag van de maand). We zingen van 20.00 tot 21.30, met een korte pauze ergens halverwege.

Algemene informatie:

Inloopkoor Stembevrijdend Zingen zingt omdat het fijn is om samen te zingen. Zingen zonder repeteren, zonder optreden, zonder muzieknoten, zonder vaste partijen. Het is moeiteloos zingen, vanuit overvloed, vanuit verlangen om te klinken, zonder moeten, zonder presteren, zonder vergelijken. We zingen wereldliederen, mantra’s, klaag- en jubelzangen en liederen uit verschillende  spirituele tradities. Iedere avond is repetitie en uitvoering tegelijk. Naast het zingen luisteren we ook naar de stilte.
De pianobegeleiding geeft een bedding waarin ieders stem kan klinken.

Kortom: het is unieke zangavond met een gelegenheidskoor dat elke avond weer nieuw ontstaat bij de eerste tonen en verdwijnt bij de laatste klanken.

Er is een vaste kern van zangers (m/v) met daaromheen een lossere kring van mensen die af en toe komen. Iedereen is welkom!

We beginnen om 20.00 en zingen tot 21.30. Kosten 15 euro per keer, met een abonnement (voor 5 keer) 12,50 per keer.

Fijn als je nog even laat weten of je wel/niet komt. En als je nog iemand wilt meenemen…doen!

Met een zomerse groet,

Maarten Moens

P.S. Ik heb ook een Facebook-event gemaakt van  deze zangavond, fijn als je die wilt ‘liken’, en/of daarop laten weten dat je komt, of hem weer delen op jouw Facebooktijdlijn. Hoe meer stemmen, hoe meer zangvreud’!

Data najaar 2021:

Donderdag 28 oktober (Centrum de Zin)

Donderdag 25 november (Centrum de Zin)

Donderdag 16 december (onder voorbehoud, Centrum de Zin)

 

Maarten Moens

 

Stembevrijder, biografisch coach, trainer, mannenwerker

www.maartenmoens.nl

0031 (0)6-25525702

Stembevrijdend Zingen

Stembevrijdend zingen

Donderdag 26 augustus is er weer Stembevrijdend zingen met Maarten Moens.

Zingen vanuit overvloed, moeiteloosheid, oordeelloosheid, vreugde en dankbaarheid.

Samen zingen heelt, verzacht, ontroert en bekrachtigt. Het is jezelf openen voor de (t)overvloed aan klanken en muziek die in het universum leeft. Ieder kind zingt onbekommerd en oordeelloos en iets van die kwaliteit kunnen wij ook (her)vinden als we ons overgeven aan de kracht van mantra’s, wereldliederen en come-together-songs. Want iedereen heeft een stem en iedereen kan zingen.

Het is ook fijn elkaar als ‘pop-up koor’ weer te ontmoeten. Ik zorg voor thee en iets lekkers erbij.

Na afloop voel je je beslist lichter, vrijer en blijer. Uit je hoofd, in je lichaam, doorgloeit van muziek, ontmoetingen en de helende krachten van de natuur.

Welkom dus:  donderdagavond 26 augustus bij Stembevrijdend Zingen

Algemene informatie:

Inloopkoor Stembevrijdend Zingen zingt omdat het fijn is om samen te zingen. Zingen zonder repeteren, zonder optreden, zonder muzieknoten, zonder vaste partijen. Het is moeiteloos zingen, vanuit overvloed, vanuit verlangen om te klinken, zonder moeten, zonder presteren, zonder vergelijken. We zingen wereldliederen, mantra’s, klaag- en jubelzangen en liederen uit verschillende  spirituele tradities. Iedere avond is repetitie en uitvoering tegelijk. Naast het zingen luisteren we ook naar de stilte.
De pianobegeleiding geeft een bedding waarin ieders stem kan klinken.

Kortom: het is unieke zangavond met een gelegenheidskoor dat elke avond weer nieuw ontstaat bij de eerste tonen en verdwijnt bij de laatste klanken.

 

Er is een vaste kern van zangers (m/v) met daaromheen een lossere kring van mensen die af en toe komen. Iedereen is welkom!

We beginnen om 20.00 en zingen tot 21.30. Kosten 15 euro per keer, met een abonnement (voor 5 keer) 12,50 per keer.

Fijn als je nog even laat weten of je wel/niet komt. En als je nog iemand wilt meenemen…doen!

 

Met een zomerse groet,

 

Maarten & Marieke Moens

 

P.S. Ik heb ook een Facebook-event gemaakt van  deze zangavond, fijn als je die wilt ‘liken’, en/of daarop laten weten dat je komt, of hem weer delen op jouw Facebooktijdlijn. Hoe meer stemmen, hoe meer zangvreud’!

 

Data najaar 2021:

Donderdag 26 augustus (Centrum de Zin)

Donderdag 30 september (Centrum de Zin)

Donderdag 28 oktober (Centrum de Zin)

Donderdag 25 november (Centrum de Zin)

Donderdag 16 december (onder voorbehoud, Centrum de Zin)

 

Maarten Moens

Stembevrijdend Zingen

Stembevrijdend Zingen met Maarten Moens

Donderdag 25 juni: Stembevrijdend Zingen met Maarten Moens

 Binnen zingen is nu nog wel even een dingetje, zoals je ongetwijfeld weet wanneer je het nieuws hebt gevolgd. We willen daarom buiten beginnen.

Er is een aardige buitenruimte naast Centrum de Zin: bij Bert van Emaus in de tuin, Verkeersweg 2, dat is om de hoek bij Centrum de Zin, het huis dat aan ons centrum vastzit.

Gewoon door het poortje de tuin binnenlopen. Bert regelt bij slecht weer zelfs een overkapping. Maarten kan zijn piano daar neerzetten, met paar stoelen eromheen; er is aardig wat ruimte en vast ook een bloemenzee dus: zingen maar!

We zingen wereldliederen, mantra’s, ‘come together songs’ en natuurlijk Maarten’s nieuwe levenslied:  ‘Ik ben helemaal goed’. Aanvang: 20 uur.