Zet alvast in de agenda: Inspiratiedag zondag 22 maart onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Zet alvast in de agenda: Inspiratiedag zondag 22 maart onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Zondag 22 maart is de Inspiratiedag van het centrum.

Noteer het alvast in de agenda: beleef, ontdek, onderga deze ongetwijfeld inspirerende dag!

Inspiratiedag

 Thema: Bewust worden van je levenspad

 Met behulp van de spiritualiteit van het Enneagram

 Onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Het Enneagram is een inspirerend symbool om inzicht te krijgen in de fases van de spirituele weg en bewust te worden van je levenspad: Wat is de zin van je leven? Waar is je hart vol van? Waar haal je je inspiratie vandaan? Wat is de juiste richting van je levenspad?

Tijdens de inspiratiedag zal het thema van het bewust worden van je levenspad op een spirituele wijze onderzocht worden. We zullen vooral kijken naar meer onbekende inzichten vanuit de christelijke mystiek van Jacob Boehme en de spirituele visie van de Russische mysticus Gurdjieff.

We zullen naast uitleg, reflectie en dialoog verschillende meditaties beoefenen met muziek, stilte en overgave om zodoende de betekenis van het Enneagram en het levenspad te ervaren.

 

Het enneagram is een universeel symbool van wijsheid. Iedere kosmos, ieder organisme en ieder mens is een enneagram, waarbij we kunnen leren ons spirituele levenspad te ontcijferen en inzicht te verkrijgen in de essentie van het leven.

 

Over Kees Voorhoeve

Kees Voorhoeve is verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Opleiding Social Work,  en geeft les aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Hij heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en heeft jaren meditatie beoefend binnen boeddhistische stromingen, onder andere in het Zenboeddhisme en de Tibetaans boeddhistische traditie. Verder is hij betrokken bij studie en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context. Hij geeft cursussen over filosofie, mystiek en meditatie.

Programma

10.00  Welkom

Meditatie en Ontspanning

Uitleg Thema/ Deel 1

Pauze [koffie/thee]

Meditatie met Muziek

Uitleg Thema/ Deel 2

13.00 – 14.00 Lunch

Stiltemeditatie

Mystieke Dialoog

Pauze [koffie/thee]

Meditatie

Afronding

 

Kosten: € 37,50 voor een hele dag! Maak voor 8 maart dit bedrag over naar  NL41 RABO 0387 7992 06 t.n.v. VG/NPB Harderwijk, o.v.v. inspiratiedag.

Woensdag 13, maar: 20 november VERVALT!: Thema-avonden Ethiek en Euthanasie, onder andere boekpresentatie Het maakt uit hoe je sterft

Woensdag 13, maar: 20 november VERVALT!: Thema-avonden Ethiek en Euthanasie, onder andere boekpresentatie Het maakt uit hoe je sterft

Ethiek en euthanasie

13 en 20 november: Thom Kloes en Rinus van Warven

‘Ethiek en en euthanasie’, deze titel kan de gedachte oproepen dat het hier gaat om de vraag of euthanasie ethisch is of onethisch, verantwoord of onverantwoord, goed of fout.
Maar daar gaat het niet om. Als er iets is dat vraagt om een persoonlijke verhouding, zonder goed of fout, waardig of onwaardig, dan is het wel het (eigen) levenseinde, dus ook euthanasie.

Hoe kom je tot zo’n ‘persoonlijke verhouding’? Iets weten over wat euthanasie wel en niet is, aan welke eisen het moet voldoen, is dan wel een noodzakelijke, een basis. Ook als het gaat om wilsonbekwaamheid zoals bij dementie, wat de afgelopen tijd door een proces tegen een ex-arts zeer in de belangstelling heeft gestaan.

Dat alles komt aan de orde. Maar dan?
Het gaat eigenlijk om deze vragen: Zou jij het doen, je arts om euthanasie vragen? Houd je die mogelijkheid open of sluit je die pertinent uit?
En zou je euthanasie aan een naaste die uitzichtloos lijdt, voorstellen of juist afraden?

Het gaat hierbij niet om de antwoorden, die zijn privé, maar om het proces van denken, voelen, en willen dat zulke vragen op gang brengt.
Om de angst voor lijden en aftakeling, om de (wisselende) raadselachtige doodswens, om de wens om anderen niet ‘tot last’ te zijn.
En om opmerkelijke overeenkomsten en verschillen tussen zelfmoord en euthanasie.

En bij dit alles komt op de achtergrond nog een vraag om de hoek kijken: Hoe groot is jouw vertrouwen in de weg die voor je ligt, hoe groot is je levensvertrouwen en je kracht om te komen tot een innerlijke metamorfose als je zelf ziek wordt, ondragelijk moet lijden en de dood dichtbij komt?
Maar desondanks, het kunnen zeker levendige en vruchtbare avonden worden.
Op de avonden kunt u het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft, visies op euthanasie’ aanschaffen.

Alle geïnteresseerden en meedenkers zijn welkom in centrum de Zin, woensdagavond 13 en 20 november, Stationslaan 32, 20.00 uur.
De toegang is € 10 per avond, voor beide € 15

Dinsdag 19 November: Nieuwsuur Harderwijk met Liek Mulder: de macht van de overheid

Dinsdag 19 November: Nieuwsuur Harderwijk met Liek Mulder: de macht van de overheid

Dinsdag 19 november is er weer Nieuwsuur Harderwijk, verzorgd door Liek Mulder. Het thema is als altijd actueel: De macht van de overheid.

Overheden in Nederland en andere landen stellen tal van regels en wetten op. Burgers worden geacht die te kennen en ernaar te handelen. Maar, wat komt daarvan in de praktijk terecht?

Hoe ver gaat de macht van Nederlandse overheden, zowel op plaatselijk, provinciaal als landelijk niveau? Hoe machtig zijn onze overheden eigenlijk?

En, hoe gaan we als burgers met al die overheidsmaatregelen om? De demonstraties van de afgelopen weken geven aan dat er vaak weerstand is tegen regels van de overheid. Hoe komt dat en hoe effectief zijn al die regels?

En, ook niet onbelangrijk, hoe zien wij burgers de overheid? Voelen we ons erdoor beschermd, of misschien juist bedreigd?

Veel vragen die op 19 november in De Zin aan de orde komen.

Liek Mulder, historicus en auteur van geschiedenisboeken,  verzorgt het Nieuwsuur Harderwijk. In een ruim uur krijgen belangstellenden alle ins en outs over een actueel thema in het nieuws te horen.  Mulder is een bevlogen verteller die ook nog eens beschikt over de gave om nieuwsontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen. Hij doet dat met door hem zelf gevonden beeldmateriaal, waarmee hij zijn presentaties ondersteunt.

Entree gratis, praat en denk mee.

Zaal open vanaf 19.30 uur, begin om 20.00 uur

Zaterdag 9 november: Thema middag Humanitas met lezing

Zaterdag 9 november: Thema middag Humanitas met lezing

‘Rouwen is omgaan met gemis dat niet over gaat’

Lezing door Johan Maes op 9 november 2019
Georganiseerd door Humanitas Steun bij Rouw en Verlies Noord Veluwe

Zaterdag 9 november a.s. om 14.00 uur in Centrum De Zin,
Stationslaan 32, Harderwijk.

Zaal is open vanaf 13.30 uur, het station is op loopafstand. `
Deelname:
Aanmelden bij voorkeur vòòr 5 november a.s. per mail via
themadagrouw@gmail.com of telefonisch via 06 11 28 15 00.

Entree: € 3 p.p.

Dinsdag 19 November: Nieuwsuur Harderwijk met Liek Mulder: de macht van de overheid

Dinsdag 22 oktober: Nieuwsuur Harderwijk door Liek Mulder, over complotdenken, onschuldig?

Dinsdag 22 oktober is er weer Nieuwsuur Harderwijk, geleid door Liek Mulder. Het thema is als altijd actueel: Complotdenken: onschuldig?

‘Klimaatverandering is bedrog, bedacht door de Chinezen.’ ‘De farmaceutische industrie houdt bewijzen achter dat vaccins autisme veroorzaken.’ ‘Barack Obama werd geboren in Kenia.’
Drie voorbeelden van wat wel complottheorieën worden genoemd. Interessant te weten dat bovenstaande beweringen de ronde deden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Tientallen procenten van de Amerikanen namen deze opvattingen voor waar aan. En, hoe zit dat in Nederland? Zijn wij als ‘nuchter volk’ niet vatbaar voor dergelijke beweringen? Goed te weten dat er onlangs een in Amsterdam een internationaal congres is gehouden voor en door mensen die stellen dat de aarde plat is. De belangstelling was groot.
Op 22 oktober nemen we een aantal van deze complottheorieën onder de loep en gaan dan na of dit een onschuldig verschijnsel is, of dat we ons er toch wel enige zorgen om moeten maken. En bovendien, waarom geloven mensen dergelijke theorieën?

Liek Mulder, historicus en auteur van geschiedenisboeken,  verzorgt het Nieuwsuur Harderwijk. In een ruim uur krijgen belangstellenden alle ins en outs over een actueel thema in het nieuws te horen.  Mulder is een bevlogen verteller die ook nog eens beschikt over de gave om nieuwsontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen. Hij doet dat met door hem zelf gevonden beeldmateriaal, waarmee hij zijn presentaties ondersteunt.

Entree gratis, praat en denk mee.

Zaal open vanaf 19.30 uur, begin om 20.00 uur

Centrum de Zin